خریدار ضایعات پارچه در کرج | 09128629299

خریدار ضایعات پارچه در کرج ادامه مطلب پارچه: همانطور که از نام ضایعات پارچه پیداست خریدار ضایعات نساجی کرج یعنی پارچه هایی که مصرف کننده آن را دور انداخته و دیگر تمایلی برای استفاده از آن ندارد که به آن پارچه های دور انداختنی ضایعات پارچه می گویند. و هممانطور میدانید میزان ضایعات دور انداختنی […]