خریدار ضایعات پارچه در اراک | 09128629299

خریدار ضایعات پارچه در اراک ادامه مطلب پارچه : با زیاد شدن جمعیت افراد یکی از مشکلاتی که همیشه هست دفع ضایعات که کار زمان بر و.. است که یا باید ضایعات را بسوزانند و یا دفع کنند و یا ذوب و خرد کردن ضایعات پارچه کارخانه اراک این ضایعات که حال امروز بعضی از […]